TRANSPORT TERRESTRE

El transport terrestre consisteix un transport de productes a les carreteres com : cotxos ,trens,camions,motos,ferrocarrils,quats,moto,etc