Tipus d’empreses

Hi ha diferents tipus d’empreses segons s’encarreguin de: produir, distribuir i/o vendre.