Producció

És el conjunt del que produeixen per satisfer les nostres necessitats.