Empreses públiques

Són les que la propietat pertany a l’estat, a una comunitat autònoma o a un ajuntament.