Empreses privades

Són les que el seu capital, o els doblers, és 100% de particulars.