Empreses petites

Es caracterizen per estar compostes per menys de 50 persones que hi fan feina.