Empreses mixtes

Són les que es creen amb capital compartit entre particulars i l’Estat.