Empreses de serveis

Són les empreses que s’ocupen d’oferir serveis per satisfer les nostres necessitats culturals, d’esbarjo i bàsiques.