Distribució

És el trasllat dels productes produïts fins a les persones que els consumim (consumidors finals).